Мэдээ мэдээлэл
Түрээслэгчийг сонгон шалгаруулах зар- Нийслэлийн Баянгол дүү...

“ХАВРЫН ИХ ЦЭВЭРЛЭГЭЭ” НЭГДСЭН АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ХҮРЭЭНД БАЯНБҮ...

“ХАВРЫН ИХ ЦЭВЭРЛЭГЭЭ” НЭГДСЭН АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ХҮРЭЭНД БАЙГУУ...

ЭРХЭМ ЗОРИЛГО
Нийслэлийн өмчийг эзэмших, ашиглах, хамгаалах оновчтой бодлогыг боловсруулах, хэрэгжүүлэх замаар өмчийн үр ашиг, өгөөжийг нэмэгдүүлэх, эзэмшил, ашиглалтыг сайжруулж, эдийн засгийн чадавхыг дээшлүүлэхэд оршино.
ВИДЕО МЭДЭЭ
Засгийн газрын 2 дугаар тогтоол.
Үйлдлээрээ үлгэрлэе.
Үйлдлээрээ үлгэрлэе.
Үйлдлээрээ үлгэрлэе.