wrapper

Товч мэдээ

НИЙСЛЭЛИЙН ӨМЧИЙН ХАРИЛЦААНЫ ГАЗАР

 1

  Нийслэлийн өмчийн харилцааны газрын дүрмээр хүлээсэн үүргийн хэрэгжилт

Үзэх      

 2

  Захирамжлалын баримт бичгийн хэрэгжилтийг эрчимжүүлэх ажлын хүрээнд хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөөний биелэлт

Үзэх

 3

  "МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН 100 ХОНОГ"-т хэрэгжүүлсэн ажлын тайлан

Үзэх

 4

  Монгол улсын Засгийн газрын албан даалгавар №01 /Хэрэгжүүлэх ажлын төлөвлөгөөний биелэлт/

Үзэх

 5

  МУ-ын ЗГ-ын "Сахилга хариуцлага, дэг журмыг чангатгах тухай" №01 дүгээр албан даалгаврыг Нийслэлийн хэмжээнд хэрэгжүүлэх үйл         ажиллагааны нэгдсэн төлөвлөгөөний биелэлт

Үзэх

 6

  Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын захирагчийн 2016-2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр

Үзэх

 7

  Нийслэлийн Засаг даргын албан даалгавар №02 /Хэрэгжүүлэх ажлын төлөвлөгөөний биелэлт/

Үзэх

 8

  Нийслэлийн өмчийн харилцааны газрын 2017 оны үйл ажиллагааны тайлан

Үзэх

 9

  Нийслэлийн өмчийн харилцааны газрын 2017 оны сургалт, семинарын тайлан

Үзэх

10

  Нийслэлийн эдийн засаг, нийгмийг 2017 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэл

Үзэх

11

  "Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийг дэмжих зөвлөл"-ийн 2017 оны үйл ажиллагааны ажлын төлөвлөгөөний биелэлт

Үзэх

12

  2017 онд шинээр санаачлан хийх ажлын төлөвлөгөөний биелэлт

Үзэх

 

ХАНДАЛТ

319670
Өнөөдөр
Өчигдөр
Энэ долоо хоног
Энэ сар
Нийт
8
166
174
1452
319670

Таны IP: 54.167.15.6